Xuất hóa đơn thế nào?

Thứ Hai, 29/05/2017, 10:43 [GMT+7]

Xuất hóa đơn thế nào?

Hỏi: Công ty bán hàng cho nhiều khách hàng lẻ là cá nhân nhưng họ từ chối nhận hóa đơn. Tuy nhiên, công ty vẫn xuất hóa đơn để đảm bảo đúng quy định về luật quản lý thuế cũng như dễ theo dõi doanh thu và hàng tồn kho. Thời gian gần đây, số lượng khách lẻ tăng đáng kể nên việc xuất hóa đơn cho khách lẻ không lấy hóa đơn khá nhiều, dẫn đến tốn nhiều thời gian và hóa đơn. Vậy, công ty có được cộng dồn doanh số bán cho khách lẻ trong ngày để xuất chung một hóa đơn được không?


Trả lời: Trường hợp công ty khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần mà người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì công ty vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ  “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” theo đúng quy định tại Khoản 7(b), Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27-2-2015 của Bộ Tài chính. Công ty không được cộng dồn doanh số của khách lẻ trong ngày để xuất chung cho một hóa đơn.


Hồng Phượng
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

 

 

.

các thông tin tiện ích