Có kê khai thu nhập?

Chủ Nhật, 23/04/2017, 22:31 [GMT+7]

Hỏi: Công ty ký hợp đồng lao động 12 tháng với người lao động, nhưng người lao động làm việc dưới 3 tháng thì nghỉ. Trường hợp này có bị thu 10% thuế thu nhập cá nhân, có kê khai thu nhập khi công ty làm quyết toán thuế không?


Trả lời: Tại Điểm b.2 khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn:


“b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần”.


Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp công ty ký hợp đồng lao động 12 tháng nhưng người lao động nghỉ việc trước thời hạn: khoản tiền lương tiền công chi trả cho người lao động thì trích theo biểu lũy tiến từng phần. Khoản hỗ trợ tài chính mà công ty trả thêm cho người lao động (nếu có), nếu khoản chi này từ 2 triệu đồng trở lên thì công ty phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả. Cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân tự quyết toán. Cuối năm, công ty khai quyết toán thuế đối với thu nhập chịu thuế, thuế đã khấu trừ theo quy định.


K.T (Theo Website của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

.

các thông tin tiện ích