Kê khai và hoàn thuế giá trị gia tăng

Thứ Hai, 10/04/2017, 07:56 [GMT+7]

Hỏi: Công ty có dự án đầu tư đã hoàn thành 90% và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy, công ty kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) cùng lúc 2 mẫu 01/GTGT và 02/GTGT có đúng không? Công ty có được hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động dầu tư theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC không?


Trả lời: Trường hợp công ty theo như trình bày có phát sinh dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhưng dự án đầu tư này đã đi vào hoạt động và thực hiện khai thuế GTGT theo Tờ khai 01/GTGT từ quý I/2016 thì kể từ thời điểm dự án đầu tư đi vào hoạt động, công ty không phải khai thuế GTGT riêng cho dự án đầu tư trên Tờ khai 02/GTGT nữa mà chỉ khai duy nhất theo Tờ khai 01/GTGT.


Việc khai thuế riêng cho dự án đầu tư trên tờ khai 02/GTGT cũng như việc hoàn thuế cho dự án đầu tư chỉ áp dụng trong trường hợp dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu.


 Hồng Phượng
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

.

các thông tin tiện ích