Hòa giải là thủ tục bắt buộc

Thứ Sáu, 17/03/2017, 23:08 [GMT+7]

Hỏi: Vợ chồng tôi đã ký đơn yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn. Xin hỏi, khi giải quyết đơn của chúng tôi, Tòa án triệu tập chúng tôi đến lập thủ tục  hòa giải để vợ chồng đoàn tụ có đúng pháp luật không?


Nguyễn Thị X. (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)


Trả lời: Anh chị là người yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn, đây là việc hôn nhân gia đình theo quy định Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Theo đó, Thẩm phán thụ lý giải quyết việc thuận tình ly hôn phải tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ; giải thích về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình, về trách nhiệm cấp dưỡng và các vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình. Trường hợp sau khi hòa giải, vợ, chồng đoàn tụ thì Thẩm phán ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu.


Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành thì Thẩm phán ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự theo quy định tại Điều 212 của bộ luật này khi có đầy đủ các điều kiện sau đây: hai bên thực sự tự nguyện ly hôn; hai bên đã thỏa thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản chung, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con; sự thỏa thuận phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, con.


Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành và hai bên không thỏa thuận được về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì Tòa án đình chỉ giải quyết việc dân sự về công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn và thụ lý vụ án để giải quyết. Tòa án không phải thông báo về việc thụ lý vụ án, không phải phân công lại Thẩm phán giải quyết vụ án.


Như vậy, theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, dù thuận tình ly hôn hay ly hôn theo yêu cầu của một bên thì Tòa án vẫn phải tiến hành hòa giải. Đây là thủ tục bắt buộc. Việc Tòa án triệu tập hai bên đến hòa giải như vậy là đúng pháp luật.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà

.

các thông tin tiện ích