Tạo điều kiện cho tư nhân cung ứng dịch vụ nước sạch nông thôn

Thứ Hai, 15/05/2017, 07:48 [GMT+7]

Tạo điều kiện cho tư nhân cung ứng dịch vụ nước sạch nông thôn

Mới đây, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo xây dựng định hướng ưu tiên cho Chương trình cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2016 - 2020.
 
Theo Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, hiện nay, cả nước mới có 43,5% dân số được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung, còn lại 56,6% phải sử dụng nước từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình, 51% người dân chưa được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Trong công tác quản lý và vận hành các công trình cấp nước tập trung, mới chỉ có 33,5% công trình hoạt động bền vững, 29% công trình hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động.
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tư nhân tham gia cung ứng dịch vụ nước sạch trong khu vực nông thôn. Từ đó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 có 75% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; năm 2025 có 90% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh và hướng tới năm 2030 là 100% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh.
 
Đ.L
 
.

các thông tin tiện ích