Hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017"

Thứ Tư, 02/08/2017, 23:27 [GMT+7]

Hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017"

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền để động viên, khuyến khích đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017”. Ông Trần Văn Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết:

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền để động viên, khuyến khích đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017”. Đồng chí Trần Văn Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết


Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017” được tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Qua đó, vun đắp ngày càng tốt hơn tình đoàn kết hữu nghị, thủy chung giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Đồng thời, đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch, gây chia rẽ quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”.


- Xin ông giới thiệu những nét chính về thể lệ cuộc thi?


- Cuộc thi dành cho mọi công dân Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và công dân Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang sinh sống, lao động, học tập tại tỉnh Khánh Hòa. Cuộc thi có 2 hình thức: thi trắc nghiệm hàng tuần trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan báo chí điện tử phối hợp; thi viết theo các nội dung chủ đề được Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương gợi ý.


Đối với thi trắc nghiệm hàng tuần, việc nhận bài thi, chấm bài, trao giải thi trắc nghiệm do Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương thực hiện. Để dự thi, người dự thi truy cập vào một trong các trang web: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://vietlao.dangcongsan.vn; Báo Nhân Dân: www.nhandan.org.vn; Báo Quân đội nhân dân: www.qdnd.vn; Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn; Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa: www.tuyengiaokhanhhoa.vn; Báo Tiền Phong: www.tienphong.vn; Báo Thanh Niên: www.thanhnien.vn; Báo Tuổi Trẻ: www.tuoitre.vn. Sau đó, hoàn thành các thao tác để trả lời câu hỏi của ban tổ chức cuộc thi. Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, sẽ kết thúc vào ngày 22-12-2017. Mỗi tuần, ban tổ chức cuộc thi đưa ra 3 câu hỏi. Mỗi câu hỏi thi có 3 đáp án trả lời trắc nghiệm, trong đó có 1 đáp án đúng. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ thứ Ba hàng tuần và kết thúc vào 9 giờ 30 phút thứ Ba tuần kế tiếp. Kết quả thi trắc nghiệm sẽ được cập nhật vào tuần cuối hàng tháng trên trang báo điện tử của các cơ quan báo chí phối hợp tổ chức cuộc thi. Mỗi tuần có 3 giải thưởng, bao gồm: 1 giải nhất trị giá 1.500.000 đồng, 1 giải nhì trị giá 1.000.000 đồng, 1 giải ba trị giá 500.000 đồng.


Bài thi viết bằng tiếng Việt, có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 5.000 từ. Bài thi viết phải chuyển tải được một trong các chủ đề gợi ý của Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương như sau: (1)- Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (5-9-1962). Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước. (2)- Phát triển liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn (1963 - 1975). (3)- Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. (4)- Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (được ký kết ngày 18-7-1977). (5)- Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. (6)- Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay. (7)- Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. (8)- Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới. (9)- Những cảm nhận về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào. (10)- Cần làm gì để gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. (11)- Tại sao các thế lực thù địch xuyên tạc gây chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. (12)- Tại sao hai dân tộc Việt Nam - Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.


Về giải thưởng thi viết, có 28 giải cá nhân và 28 giải tập thể, trong đó, có 1 giải nhất cá nhân và 1 giải nhất tập thể, trị giá mỗi giải 30.000.000 đồng.


Người dự thi có thể tìm hiểu, khai thác tài liệu trên Tạp chí Tuyên giáo điện tử tại địa chỉ: www.tuyengiao.vn và Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa (địa chỉ: http://tuyengiaokhanhhoa.vn).


- Việc triển khai cuộc thi trên địa bàn tỉnh đến nay như thế nào, thưa ông?


- Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017” trên địa bàn tỉnh và Thể lệ Cuộc thi. Đến nay, nhiều địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi như: Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban Tuyên giáo Thị ủy Ninh Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh… Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương có kế hoạch và phát động cuộc thi; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để thu hút đông đảo người dân tham gia cuộc thi.


Bài dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (số 6 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang), hạn cuối cùng nhận bài dự thi là ngày 20-9-2017. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chọn 30 bài dự thi xuất sắc gửi Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương trước ngày 25-10-2017.


- Xin cảm ơn ông!


N.D (Thực hiện)

 

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017”

 

.

các thông tin tiện ích