Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa: Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ Tư, 02/08/2017, 22:32 [GMT+7]

Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa: Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 2-8, Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa đã vận động cán bộ, đoàn viên đẩy mạnh các phong trào thi đua, đổi mới quản lý và sản xuất kinh doanh; tập trung tuyên truyền, nâng cao trình độ đội ngũ công nhân viên, người lao động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; chăm lo tốt cho đời sống của người lao động… Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa đề ra nhiều giải pháp để góp phần thực hiện vượt tổng doanh thu được giao hàng năm 1 - 2%; năng suất lao động hàng năm tăng 15%; thu nhập bình quân của người lao động hàng năm tăng 5% trở lên; không để xảy ra tai nạn lao động. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu có 30 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, hơn 80% nữ đoàn viên đạt danh hiệu Giỏi việc nước, đảm việc nhà… Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 15 thành viên.


Dịp này, một số đoàn viên tiêu biểu đã được Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam khen thưởng.


B.L
 

.

các thông tin tiện ích