Vấn đề môi trường tại thôn Ninh Ích: UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt

Thứ Bảy, 06/05/2017, 08:44 [GMT+7]

Vấn đề môi trường tại thôn Ninh Ích: UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt

Ngày 3-5, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra thông báo khẩn kết luận về việc giải quyết tiếp công dân thôn Ninh Ích (xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa).


Thông báo nêu rõ, ngày 27-4, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì buổi tiếp công dân thôn Ninh Ích về các nội dung đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại khu vực này. Sau khi nghe ý kiến của đại diện các hộ dân, các doanh nghiệp liên quan, đặc biệt là ý kiến của ông Nguyễn Thành Yên - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất thải - Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và một số cơ quan khác, ông Lê Đức Vinh có kết luận như sau:

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người dân thôn Ninh Ích, chia sẻ những băn khoăn, quan ngại của người dân do trên địa bàn thôn có hoạt động của các công trình, dự án có tính chất nhạy cảm về môi trường là Nghĩa trang Hòn Rọ, Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại và bãi rác Hòn Rọ; hơn nữa, việc xảy ra sự cố rò rỉ nước rỉ rác tại bãi rác Hòn Rọ sau đợt mưa kéo dài vào cuối năm 2016 đã gây bức xúc trong nhân dân.


Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng của tỉnh, hệ thống chính trị của thị xã Ninh Hòa, xã Ninh An cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân để kịp thời giải thích, làm rõ và giải quyết dứt điểm, không để tồn tại kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, cũng đề nghị người dân thôn Ninh Ích tuân thủ các quy định của pháp luật trong thực hiện phản ánh, kiến nghị, khiếu nại giải quyết các vấn đề người dân cho rằng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện không đúng quy định, ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt; không để đối tượng xấu lôi kéo, kích động gây mất an ninh trật tự, xã hội, vi phạm pháp luật.


Để giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực thôn Ninh Ích, trước mắt khắc phục sự cố rò rỉ nước rỉ rác tại bãi rác Hòn Rọ; giải quyết các nội dung người dân thôn Ninh Ích kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa hoàn thành hồ chứa, xử lý nước rỉ rác trước ngày 30-6; tiếp tục xử lý đáy hố chứa rác, hoàn thành trước ngày 30-7. Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng quy định về trình tự thủ tục, quy chuẩn kỹ thuật, phải có biện pháp kỹ thuật phòng, chống sự cố (đê chắn, mương chống tràn,...), bố trí khoảng cách ly bằng cây xanh; có sự giám sát của các cơ quan chức năng và đại diện người dân. Sau khi xử lý sự cố nước rỉ rác rò rỉ tại bãi rác Hòn Rọ xong, nếu trong quá trình vận hành mà tiếp tục để xảy ra sự cố, gây ô nhiễm môi trường đề nghị UBND thị xã Ninh Hòa xử lý cơ quan quản lý bãi rác theo quy định của pháp luật về môi trường.

 

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra tại bãi rác Hòn Rọ

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra tại bãi rác Hòn Rọ

 

Ông Lê Đức Vĩnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời cơ quan chức năng (có sự tham gia của người dân) để lấy mẫu, phân tích tình trạng nước tại các giếng của các hộ dân trong phạm vi bán kính 1.000m, để công khai tình trạng, chất lượng nguồn nước trước ngày 30-5. Đồng thời, thông báo Chương trình giám sát môi trường (công văn số 1692/STNMT-CCBVMT ngày 26-4-2017 của sở) để yêu cầu Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa, Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa thực hiện và công khai để chính quyền địa phương và người dân biết, giám sát.


Cụ thể, ở bãi rác Hòn Rọ, trong 6 tháng đầu khi cơ sở hoạt động trở lại, Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát chất lượng nước thải 3 lần/tháng, giám sát môi trường không khí 3 lần/tháng, giám sát quy trình vận hành bãi chôn lấp 3 lần/tháng. Từ tháng thứ 7 trở đi, tần suất giám sát 2 lần/tháng; từ tháng thứ 12 trở đi, tần suất giám sát 1 lần/tháng; kiểm tra việc chấp hành pháp luật môi trường: 1 lần/năm. Đối với Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, khi đi vào vận hành chính thức sẽ tổ chức giám sát liên tục 10 ngày đối với không khí xung quanh, khí thải, nước thải sau xử lý, chất thải rắn nguy hại. Năm hoạt động thứ nhất: giám sát chất lượng nước thải, môi trường không khí, khí thải: 2 lần/tháng; kiểm tra chấp hành pháp luật môi trường: 1 lần/năm. Từ năm thứ 2 trở đi: giám sát chất lượng nước thải, môi trường không khí, khí thải: 1 lần/tháng; kiểm tra chấp hành pháp luật môi trường: 1 lần/năm.


Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành các thủ tục, xây dựng Trạm quan trắc tự động tại khu vực thôn Ninh Ích, xã Ninh An để theo dõi, đồng thời công khai minh bạch các thông số môi trường tạo điều kiện cho chính quyền địa phương, người dân giám sát. Ngoài ra, báo cáo, mời cơ quan chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Tổ giám sát do UBND thị xã Ninh Hòa thành lập giám sát việc vận hành thử (có kế hoạch, thời gian cụ thể) Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại. Thời gian vận hành thử thực hiện sau khi bãi rác Hòn Rọ được xử lý hoàn thành và các điều kiện về môi trường được giám sát theo quy định. Việc vận hành chính thức nhà máy chỉ được thực hiện khi đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, môi trường theo quy định, được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận.


Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa và cơ quan liên quan tổ chức khám sức khỏe cho người dân của các hộ thuộc thôn Ninh Ích trong tháng 5-2017; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30-5. Giao Thanh tra tỉnh thanh tra hoạt động đầu tư, xây dựng công trình Cải tạo bãi rác Hòn Rọ theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh, xử lý sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định (nếu có).


Trong kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý giảm 50% giá nước sinh hoạt (quy định tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 22-2-2017 của UBND tỉnh) cho người dân thuộc các hộ thôn Ninh Ích trong bán kính 1.000m đến ngày 31-12-2017. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa, Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh môi trường và các yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan chức năng liên quan; phải công khai minh bạch chương trình quản lý môi trường, giám sát môi trường tại UBND xã Ninh An và thông tin đầy đủ đến người dân thôn Ninh Ích biết, giám sát việc thực hiện.


UBND thị xã Ninh Hòa tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố rò rỉ nước rỉ rác tại bãi rác Hòn Rọ và đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại địa phương; giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, trong đó lưu ý đặc biệt hoạt động của bãi rác Hòn Rọ, Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại và Nghĩa trang Hòn Rọ để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền. UBND thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch giám sát và thành lập Tổ giám sát của thị xã (mời đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Sở Xây dựng và đại diện các hộ dân thôn Ninh Ích tham gia) để giám sát quá trình xử lý sự cố rò rỉ nước rỉ rác tại bãi rác Hòn Rọ và quá trình vận hành thử tại Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại.


P.V

.

các thông tin tiện ích