Cấp sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại cho gần 300 đơn vị

Thứ Hai, 15/05/2017, 06:21 [GMT+7]

Cấp sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại cho gần 300 đơn vị

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho gần 300 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Phần lớn các đơn vị mới xin cấp lần 1 và 2. 
 
 
Việc cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại giúp cơ quan quản lý môi trường có thể nắm bắt quy trình xử lý chất thải của doanh nghiệp, đơn vị hoạt động sản xuất thông qua việc lập hồ sơ, báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền. Đối tượng được cấp sổ chủ yếu là các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến chất thải như: dầu nhớt, bóng đèn, mực in, bình ắc quy. Ngoài ra, còn có các cơ quan Nhà nước, cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến việc phát sinh chất thải nguy hại. 

 

Một xe chở chất thải nguy hại

Một xe chở chất thải nguy hại

 
 
Hạ Linh
 
.

các thông tin tiện ích