Trường Đại học Thông tin liên lạc:

Trao bằng tốt nghiệp đào tạo sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia

Thứ Sáu, 16/06/2017, 00:33 [GMT+7]

Trao bằng tốt nghiệp đào tạo sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia

Trường Đại học Thông tin liên lạc vừa tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 10 cho 9 học viên.


Quá trình học tại trường, các học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia được trang bị những kiến thức khoa học xã hội nhân văn gắn với hoạt động quân sự; bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong công tác; trang bị các kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành theo yêu cầu của sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin cấp phân đội trình độ đại học. Sau khi tốt nghiệp, các sĩ quan có đủ khả năng làm tốt công tác tham mưu, tổ chức, quản lý, chỉ huy, huấn luyện phân đội thông tin, khai thác có hiệu quả các trang bị, khí tài thông tin được biên chế trong Quân đội Hoàng gia Campuchia...


THÀNH NAM
 

.

các thông tin tiện ích