Chốt sổ cho người lao động khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Thứ Hai, 11/09/2017, 08:36 [GMT+7]

Chốt sổ cho người lao động khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, việc xác nhận sổ BHXH làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH đối với các doanh nghiệp (DN) nợ tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế sẽ được chốt tại thời điểm đã đóng để đảm bảo quyền lợi của người lao động (NLĐ).


Cụ thể, đối với các DN nợ tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì DN có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp… bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho NLĐ.


Trường hợp DN chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH theo nguyên tắc NLĐ đóng tới thời điểm nào, xác nhận sổ tới thời điểm đó và NLĐ cầm sổ đó để tiếp tục tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng.


Về bảo hiểm y tế, đối với DN chậm đóng bảo hiểm y tế từ 30 ngày trở lên, cán bộ BHXH sẽ thông báo cho DN sử dụng lao động, sau 2 lần gửi thông báo mà DN vẫn không nộp tiền thì mới thực hiện giảm giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế. Nếu NLĐ phát sinh chi phí khám, chữa bệnh trong thời hạn thẻ bảo hiểm y tế hết giá trị sử dụng sẽ không được chi trả khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế.


G.C

.

các thông tin tiện ích