Tuyển dụng 379 chỉ tiêu công chức

Thứ Tư, 18/09/2013, 22:20 [GMT+7]

Tuyển dụng 379 chỉ tiêu công chức

Ông Ngô Truyện, Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa cho biết: Dự kiến sẽ tuyển dụng 379 chỉ tiêu công chức năm 2013 cho 20 sở, ngành và 9 huyện, thị xã, thành phố với hình thức xét tuyển và thi tuyển. Một số trường hợp đặc biệt sẽ được tiếp nhận mà không qua thi tuyển. Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một vị trí công tác cần tuyển tại cơ quan, đơn vị cụ thể.


- Việc xét tuyển sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?


- Hình thức xét tuyển áp dụng cho việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và huyện đảo Trường Sa. Việc xét tuyển dựa trên kết quả học tập và phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 15 đến 25-10. Người đăng ký xét tuyển phải có cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


- Ngoài việc xét tuyển, những trường hợp nào sẽ được tiếp nhận mà không phải qua thi tuyển?


- Trường hợp đặc biệt được tiếp nhận mà không qua thi tuyển là người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài.

 

 Ông Ngô Truyện.
Ông Ngô Truyện.


- Được biết, sau khi xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng công chức mới công bố chỉ tiêu thi tuyển. Xin ông cho biết những điểm mới của hình thức thi tuyển năm nay?


- Dự kiến, việc thi tuyển sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 1 đến 3-12). Năm nay, ngoài thi môn kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học, thí sinh còn thi thêm môn nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm. Môn nghiệp vụ chuyên ngành sẽ vừa thi viết vừa thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Đây cũng là kỳ thi tuyển công chức đầu tiên áp dụng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính đối với môn ngoại ngữ và tin học. Theo đề nghị của UBND tỉnh, Bộ Nội vụ sẽ hỗ trợ phần mềm thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ chuyên ngành. Bộ Nội vụ sẽ ôn tập và hướng dẫn thí sinh trước khi tổ chức thi tuyển. Việc thi trắc nghiệm trên máy tính đã được thí điểm ở Bộ Nội vụ và một số tỉnh, thành phố với ưu điểm thí sinh sẽ biết ngay kết quả sau khi làm bài. Những điểm mới trong thi tuyển công chức năm nay nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.


- Là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức, Sở Nội vụ chuẩn bị những gì để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc?


- Trên cơ sở nắm nhu cầu tuyển dụng của từng cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ thẩm định và tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyển dụng, trong đó, cụ thể danh mục, số lượng từng vị trí việc làm cần tuyển dụng. Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt tài liệu tuyển dụng công chức hành chính nhà nước tỉnh năm 2013, tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính năm 2013 và các tổ giúp việc cho hội đồng. Đồng thời, hướng dẫn các sở, ngành xây dựng tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành; phân công xây dựng đề thi viết, đề thi trắc nghiệm và đáp án theo chế độ mật để báo cáo với Hội đồng tuyển dụng công chức làm cơ sở để Hội đồng chọn làm đề thi chính thức. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải trên trang web của UBND tỉnh, Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại Sở cũng như các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng đầy đủ thông tin về kế hoạch tuyển dụng; chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng, hồ sơ đăng ký và thời gian thu nhận hồ sơ dự tuyển…


- Xin cảm ơn ông!


KHÁNH NINH (Thực hiện)


 

.

các thông tin tiện ích