Bảo vật quốc gia lần đầu ra mắt công chúng

Thứ Tư, 11/10/2017, 11:22 [GMT+7]

Bảo vật quốc gia lần đầu ra mắt công chúng

Sáng 10/10, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ chức khai mạc trưng bày hình ảnh, tư liệu “Ánh sáng từ Đường Kách mệnh”.
 
Đây là lần đầu tiên ấn phẩm “Đường Kách mệnh” - Bảo vật quốc gia được Bảo tàng giới thiệu với công chúng.

 

Ấn phẩm Đường Kách mệnh
Ấn phẩm Đường Kách mệnh
 
"Đường Kách mệnh" tập hợp các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sử dụng để giảng dạy cho đội ngũ cán bộ cách mạng Việt Nam những năm 1925-1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Đây là tác phẩm có giá trị to lớn trên phương diện lý luận và thực tiễn. Thông qua “Đường Kách mệnh”, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trình bày những điều cốt lõi của học thuyết cách mạng Mác-Lênin và phương hướng phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam một cách dễ hiểu nhất. 
 
Dưới ánh sáng của “Đường Kách mệnh”, lớp học trò đầu tiên đã về nước hoạt động cùng Người chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng 8 năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế.

 

Chiếc áo đồng chí Lê Hồng Phong đã sử dụng trong thời kỳ hoạt động cách mạng.
Chiếc áo đồng chí Lê Hồng Phong đã sử dụng trong thời kỳ hoạt động cách mạng.
 
Ấn phẩm "Đường Kách mệnh" được xuất bản năm 1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc) dưới dạng in thạch. Những bản in đầu tiên đó được bí mật chuyển về nước từ trước năm 1930, cuốn "Đường Kách mệnh" hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, là một trong những bản gốc in năm 1927, được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2012. Với hơn 150 hiện vật, tài liệu, hình ảnh trưng bày giới thiệu đến công chúng giá trị và ý nghĩa lớn lao của tác phẩm "Đường Kách mệnh" và những đóng góp của thế hệ cách mạng – những hạt giống đỏ do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ươm mầm và gieo trồng.
 
Triển lãm nhằm giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết thêm về tầm nhìn, sự vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng những cống hiến của lớp thanh niên cách mạng vô sản đầu tiên ở Việt Nam, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tự hào về lịch sử dân tộc, đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

 

Máy chữ đồng chí Tô Hiệu, Lương Khánh Thiện đã sử dụng khi hoạt động cách mạng.
Máy chữ đồng chí Tô Hiệu, Lương Khánh Thiện đã sử dụng khi hoạt động cách mạng.

 

La bàn, súng, phiến đá đồng chí Võ Nguyên Giáp từng dùng
La bàn, súng, phiến đá đồng chí Võ Nguyên Giáp từng dùng

 

La bàn đồng chí Phùng Chí Kiên dùng chỉ huy đội du kịch tiếp viện vào huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tháng 6/1941
La bàn đồng chí Phùng Chí Kiên dùng chỉ huy đội du kịch tiếp viện vào huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tháng 6/1941

 

Chiếc hòm đồng chí Hà Huy Tập sử dụng khi ở Vinh, Nghệ An năm 1939.
Chiếc hòm đồng chí Hà Huy Tập sử dụng khi ở Vinh, Nghệ An năm 1939.
Theo vietnamnet.vn
.

các thông tin tiện ích