Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Những chuyển biến tích cực

Thứ Hai, 03/08/2015, 22:45 [GMT+7]

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Những chuyển biến tích cực

Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối Các cơ quan tỉnh Khánh Hòa. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay…


Theo ông Phan Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, từ năm 2013, việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện nhiệm vụ chính trị đã trở thành phương châm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và của cấp ủy cơ sở.

 

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tặng giống và chăm sóc rong nho  cho người dân vùng biển Ninh Hải (Ninh Hòa). Ảnh: MẠNH HÙNG
Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tặng giống và chăm sóc rong nho cho người dân vùng biển Ninh Hải (Ninh Hòa).


Triển khai thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch cụ thể đối với việc học tập, thực hiện theo từng chuyên đề hàng năm; chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc, sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ Khối. “Điểm mới là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao trách nhiệm cho cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt từng chuyên đề ở cơ quan, đơn vị sát với từng chi bộ. Sau đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết bản đăng ký làm theo một cách cụ thể, thực tế. Nhờ đó, việc học tập, rèn luyện theo từng chuyên đề tạo sự chuyển biến rõ nét hơn. Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Chỉ thị 03 được các cấp ủy, chi bộ cơ sở nghiêm túc thực hiện” - ông Phan Hồng Thái đánh giá.


Các cấp ủy, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối đã chỉ đạo việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị. Nhiều cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tăng cường công tác cải cách hành chính, tập trung vào việc nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định, chính sách trên các lĩnh vực quản lý trọng điểm, thực hiện một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết, ứng dụng văn bản điện tử...; đẩy mạnh công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công trình; quan tâm công tác tư tưởng, kiểm tra, giám sát, củng cố quy trình giải quyết công việc ở những cơ quan, đơn vị thường xuyên giải quyết việc có tính nhạy cảm...


Qua thực hiện Chỉ thị 03, các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc triển khai thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã thể hiện sự quan tâm, tự giác của cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị và các phòng ban, bộ phận. Xác định rõ ý nghĩa của việc xây dựng, thực hiện các chuẩn mực đạo đức nhằm phấn đấu làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở 4 chuẩn mực đạo đức theo Quy định 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, căn cứ vào đặc thù của Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng 4 tiêu chí đạo đức, định hướng cho các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chuẩn mực đạo đức sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chi bộ cơ sở xây dựng tiêu chí đạo đức phù hợp gắn với quy định của ngành, đạo đức nghề nghiệp; đồng thời, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch tu dưỡng về đạo đức, lối sống. Qua đó, để cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy tính năng động, sáng tạo trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thái độ làm việc, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc, giải quyết công việc, phục vụ nhân dân tốt hơn; ý thức phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh chống những biểu hiện về suy thoái đạo đức chính trị, đạo đức lối sống có chuyển biến rõ nét.


Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đã quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về thực hiện Chỉ thị 03 trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với các cấp ủy đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác cho cán bộ, đảng viên ở các cơ sở đoàn trong khối. Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi “Tuổi trẻ Khánh Hòa học tập và làm theo lời Bác”, chương trình “Tuổi trẻ Khánh Hòa chung tay xây dựng và bảo vệ Trường Sa thân yêu”, công trình “Thắp sáng đường quê”. Cấp ủy các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nghiên cứu thực hiện giảng dạy, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên. Điểm nhấn trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03 là việc xây dựng, chỉ đạo thực hiện Đề án của Đảng ủy Khối về “Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng; tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên trong sinh viên, học sinh các trường cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp”. Kết quả nổi bật từ khi có đề án năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chuẩn y kết nạp 94 đảng viên là sinh viên, tăng gấp 6 lần so với trước khi thực hiện đề án.

Từ những chuyển biến về nhận thức, việc phấn đấu làm theo tấm gương của Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối, thể hiện bằng các phong trào thi đua và việc làm cụ thể, qua đó, đã xuất hiện các mô hình tốt, cách làm hay. Có thể kể đến Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh vận động đoàn viên đóng góp thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với 2km đèn đường tại xã Khánh Thượng (Khánh Vĩnh), 1,5km đèn đường tại xã Ninh Quang (Ninh Hòa) trị giá 75 triệu đồng; công trình thanh niên “Chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ giống, vật tư xây dựng mô hình trồng rong nho” cho 4 hộ dân Đông Hà, Ninh Hải (Ninh Hòa) trị giá khoảng 500 triệu đồng, xây dựng cầu dân sinh tại xã Vạn Thạnh (Vạn Ninh)... Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh các hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo; thành lập một số mô hình thu hút sự hưởng ứng của hội viên như: “Đội phụ nữ xung kích vì môi trường xanh”, “Phụ nữ đảm đang xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ chung tay vì trẻ thơ”, “Phụ nữ làm việc thiện”... Bệnh viện Đa khoa tỉnh cải cách quy trình khám, chữa bệnh, giảm thời gian chờ cho bệnh nhân; thực hiện tốt chuyển giao kỹ thuật, nâng cao tay nghề bác sĩ, giảm chi phí cho người bệnh chuyển tuyến trên; đặc biệt, bệnh viện đã trở thành bệnh viện vệ tinh cho các bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh như: Chợ Rẫy, Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình; Đoàn Thanh niên của bệnh viện xung kích trong các hoạt động xã hội từ thiện “ngân hàng máu sống”, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ, chương trình thầy thuốc về làng... Sở Nội vụ gắn kết việc tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chương trình sinh hoạt “Ngày pháp luật”...


N.D


 

.

các thông tin tiện ích