UBND thành phố Nha Trang thông báo

Thứ Tư, 11/10/2017, 22:25 [GMT+7]

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG THÔNG BÁO


V/v thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng bãi chôn lấp Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang.


1.    Lý do thu hồi đất: Thực hiện dự án Mở rộng bãi chôn lấp Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang.


-    Địa điểm thu hồi đất: Xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang.


-    Diện tích thu hồi đất: Khoảng 55.535,6 m2


-    Vị trí khu đất: Được xác định theo Trích đo địa chính số 148-2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa duyệt ngày 16/8/2017.


-    Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang.


-    Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.


2.    Đề nghị các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đang sử dụng đất trong phạm vi xây dựng công trình phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, cây trồng, vật kiến trúc gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật.


3.    Dự kiến thời gian thực hiện: Năm 2017-2018.

 

.

các thông tin tiện ích