Công ty Vĩnh Thái thông báo

Chủ Nhật, 16/07/2017, 19:18 [GMT+7]

Thông báo
    
            
Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái (Công ty Vĩnh Thái) hiện là chủ đầu tư chính thức các Gói 1, Gói 6 và Gói 8 – KĐT Mỹ Gia.


Hiện nay, chúng tôi hoàn toàn chưa có bất cứ hoạt động kinh doanh, giao dịch mua bán, đăng ký, thỏa thuận đặt chỗ,… đối với bất cứ lô đất nào trong ba gói trên.


Vì vậy, các hoạt động kinh doanh đang diễn ra liên quan đến Gói 1, Gói 6 và Gói 8, nếu có, dưới danh nghĩa bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng sẽ không liên quan đến Công ty Vĩnh Thái và Công ty Vĩnh Thái sẽ không chịu trách nhiệm, nghĩa vụ nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp, kiện tụng nào phát sinh từ các hoạt động kinh doanh đang diễn ra tại Gói 1, Gói 6 và Gói 8 – KĐT Mỹ Gia, nếu có. 

.

các thông tin tiện ích