Thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê lại đất

Thứ Sáu, 14/07/2017, 23:42 [GMT+7]

Thông báo Về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê lại đất


Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất Quang Phước


(Lô D5-D6 Khu công nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa)


-    Căn cứ Hợp đồng thuê lại đất  số 07/2016/HĐTLĐ-KCNSD ngày 1/12/2016 giữa Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu và Công ty TNHH Sản xuất Quang Phước;


-    Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 25/4/2017, theo đó, Quý Công ty cam kết thanh toán nghĩa vụ nộp tiền thuê đất Đợt 1 trước ngày 16/6/2017;


-    Căn cứ quá trình thực hiện hợp đồng;


Công ty chúng tôi nhận thấy, kể từ thời điểm ký hợp đồng đến nay, Quý Công ty đã nhiều lần vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định của hợp đồng, mặc dù Công ty chúng tôi đã luôn tạo điều kiện hỗ trợ, gia hạn nhiều lần thời gian thanh toán đối với Quý Công ty.


Do Quý Công ty không đủ năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện hợp đồng, Công ty chúng tôi xin thông báo: Kể từ ngày 20/7/2017, Công ty chúng tôi đơn phương chấm dứt Hợp đồng thuê lại đất  số 07/2016/HĐTLĐ-KCNSD ngày 1/12/2016 đã ký giữa hai bên.


Trân trọng kính mời đại diện Quý Công ty có mặt tại Trụ sở Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu vào lúc 9 giờ ngày 20/7/2017 để tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng theo quy định.


Công ty chúng tôi xin thông báo để Quý Công ty được biết.


CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HỒ THƯỢNG THÂM


(Đã ký)

 

.

các thông tin tiện ích