Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa mời thầu

Thứ Năm, 08/06/2017, 22:41 [GMT+7]

Thông báo mời thầu
 

-    Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa


-    Địa chỉ: 19 Yersin – Nha Trang – Khánh Hòa


-    Điện thoại: 058. 3817682, Fax: 058.3812344


-    Tên gói thầu: “Cung cấp hàng hóa thực hiện chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật 06 tháng cuối năm 2017 – Sữa đặc có đường và sữa tươi tiệt trùng có đường và không đường”


-    Nguồn vốn: Nguồn thu bệnh viện


-    Hình thức đấu thầu: Nhà thầu được lựa chọn khi cung cấp đầy đủ tất cả các danh mục, chất lượng hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và có giá chào thầu thấp nhất (trọn gói)


-    Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ, ngày 12/6/2017 đến 14 giờ, ngày 19/6/2017 (trong giờ hành chính)


-    Địa điểm phát hành HSMT và nhận HSDT: Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, số 19 Yersin – Nha Trang – Khánh Hòa.


-    Giá bán 01 bộ HSMT: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).


-    Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 14 giờ, ngày 19/6/2017.


-    Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 5 phút, ngày 19/6/2017.


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 

 

 

.

các thông tin tiện ích