Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Chủ Nhật, 21/05/2017, 19:07 [GMT+7]

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

-    Tên bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.


-    Tên gói thầu: Mua sắm mới thiết bị tin học.


-    Tên dự án: Mua sắm mới thiết bị tin học.


-    Nguồn vốn: Ngân sách tinh Khánh Hòa.


-    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.


-    Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8 giờ, ngày 23/5/2017 đến trước 17 giờ, ngày 29/5/2017 (trong giờ hành chính).


-    Địa chỉ phát hành HSYC chào hàng: Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, số 06 đường Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 058.3814223; Fax: 058.3816138.


-    Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ chào hàng: Chậm nhất trước 17 giờ, ngày 5/6/2017 tại Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.
 

.

các thông tin tiện ích