Thông báo bán đấu giá rừng trồng

Thứ Ba, 04/04/2017, 19:46 [GMT+7]

Thông báo bán đấu giá rừng trồng


-    Đơn vị có tài sản và tổ chức bán: Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa.


-    Tổng diện tích: 75,37 ha (rừng keo 72,88 ha, rừng bạch đàn 2,49 ha:


-    Số lượng gói đấu giá: 4 gói (diện tích mỗi gói từ 11,73 ha đến 23,51 ha).


-    Giá khởi điểm: 3.881.450.000 đồng (mỗi gói từ 823.500.000 đồng đến 1.085.150.000 đồng)


-    Địa điểm: Khu vực Kênh Đông Đá Bàn, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa.


-    Thời gian bán hồ sơ, thời hạn đăng ký tham gia đấu giá: Từ 7 giờ 30 phút ngày 7/4/2017 đến 16 giờ ngày 28/4/2017.


-    Tổ chức đi thực tế xem rừng trồng: Ngày 15/4/2017 và 26/4/2017.


-    Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá: ngày 4/5/2017 tại Văn phòng BQL rừng phòng hộ Ninh Hòa.


(Liên hệ BQL rừng phòng hộ Ninh Hòa, địa chỉ xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa theo số điện thoại 0123.7145.456 để được hướng dẫn chi tiết). 

.

các thông tin tiện ích