Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo mời thầu

Thứ Ba, 04/04/2017, 18:55 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI THẦU


- Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa


Địa chỉ: Số 19 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa.


Điện thoại: 058.3817682, Fax: 058.3812344


- Tên gói thầu: Cung cấp hàng hóa thực hiện chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật 6 tháng đầu năm 2017 – Sữa đặc có đường và sữa tươi tiệt trùng có đường và không đường”


- Nguồn vốn: Nguồn thu bệnh viện


- Hình thức đấu thầu: Nhà thầu được lựa chọn khi cung cấp đầy đủ tất cả các danh mục, chất lượng hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và có giá chào thầu thấp nhất (trọn gói).


- Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ ngày 8-4-2017 đến trước 14 giờ ngày 14-4-2017 (trong giờ hành chính).


- Địa điểm phát hành HSMT và nhận HSDT: Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, số 19 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa.


- Giá bán 1 bộ HSMT: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).


- Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 14 giờ ngày 14-4-2017


- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 5 phút ngày 14-4-2017.


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


 

.

các thông tin tiện ích