Mất giấy tờ

Thứ Bảy, 24/06/2017, 22:36 [GMT+7]

Mất giấy tờ


Tôi tên là Trần Danh Tuyên, ngày 18/6/2017 tôi có đánh rơi hai thư bảo lãnh của ngân hàng Maritimebank của 2 lô đất 48 và 49 Khu đô thị VCN Phước Long, Nha Trang ký với chủ đầu tư là Ccông ty Cổ phần đầu tư VCN.

Ai nhặt được xin liên hệ: 0935 792903, gặp anh Tuyên.


Tôi xin cám ơn và hậu tạ. 

.

các thông tin tiện ích