Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Bảy, 24/06/2017, 22:50 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 16/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PH/15P, từ số 0000065 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phương Huy, mã số thuế: 4201651136, địa chỉ trụ sở kinh doanh: B2.5 tầng 3 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 19/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SS/15P, từ số 0000075 đến số 0000250 của Công Ty TNHH Xây Dựng Sao Sáng, mã số thuế: 4201656014, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 20/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn GH/15P, từ số 0000171 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Sx Tm Phạm Gia Hưng, mã số thuế: 4201631806, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 20/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HT/13P, từ số 0000787 đến số 0001000 của Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Hưng Thịnh Nha Trang, mã số thuế: 4201465122, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 43 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 21/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AK/14P, từ số 0000090 đến số 0000100 của Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Công Nghệ Môi Trường An Khang, mã số thuế: 4201604344, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 14/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BK/11P, số 0000159 của Công ty TNHH Vạn Bình, mã số thuế: 4200574672, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Trung Dõng, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 15/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AC/11P, số 0000302 của Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Bắc Băng Dương, mã số thuế: 4201116724, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 20, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 21/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NV/16P, từ số 0000008 đến số 0000250 của Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Nam Việt, mã số thuế: 4201661173, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 1, Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng
    
 
 

.

các thông tin tiện ích