Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 18/05/2017, 23:17 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 17/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/14P, từ số 0000067 đến số 0000150 của Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Kinh Doanh Và Dịch Vụ Hồ Luận, mã số thuế: 4201619904, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 11 Lê Hồng Phong, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 17/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/12P, từ số 0000209 đến số 0000216 và từ số 0000226 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tm Dv Xnk May, mã số thuế: 4201431194, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 19/7 Máy Nước, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 17/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0018745 đến số 0018750 của  Công ty TNHH Minh Ngọc, mã số thuế: 4200537416, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 9/14, Tổ 5, thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 10/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TC/16P, từ số 0000462 đến số 0001000 của  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ngọc Trang Tiêu Cục Tại Khánh Hòa, mã số thuế: 0313131201-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 60 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 15/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HK/11P, từ số 0000154 của  Công ty TNHH Xây dựng - Điện - Thương mại Hòa Khánh, mã số thuế: 4200612127, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn 4, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 15/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BK/11P, số 0000157 đến số 0000158 của  Công ty TNHH Vạn Bình, mã số thuế: 4200574672, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Trung Dõng, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 16/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, số 0000250 của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Điện Nha Trang, mã số thuế: 4200693133, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 229/2B Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 17/05/2016, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VH/11P, từ số 0000094 đến số 0000500 của DNTN Sản xuất Vạn Hưng, mã số thuế: 4200769431, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Đội 1, thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 18/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0000394 đến số 0000500 của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gm Hoàng Lực, mã số thuế: 4201578246, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 15A đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 18/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000144 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Zore, mã số thuế: 4201647958, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô STH16.20 đường 8C Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

        
 

.

các thông tin tiện ích