Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 12/05/2017, 22:38 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 08/05/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/15P, từ số 0065532 đến số 0065550 của  Ông Lê Thanh Bình, mã số thuế: 4200738514, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Thuận Lợi, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 08/05/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/15P, từ số 0000812 đến số 0000850 của  bà Nguyễn Thị Phù Dung, mã số thuế: 4201434036, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 7, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 11/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HH/11P, từ số 0000072 đến số 0000250 của  Công ty TNHH 84, mã số thuế: 4201181064, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 40 Thái Phiên, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 11/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000012 đến số 0000250 của Công Ty TNHH Xây Dựng 253 Khánh Hòa, mã số thuế: 4201639308, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 31 Phù Đổng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


    

    
        
 

.

các thông tin tiện ích