Nha Trang: Tổng kết 15 năm hoạt động tín dụng chính sách

Thứ Năm, 28/09/2017, 20:30 [GMT+7]

Nha Trang: Tổng kết 15 năm hoạt động tín dụng chính sách

Chiều 28-9, UBND TP. Nha Trang tổng kết 15 năm hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2002 - 2017.

 

Lãnh đạo TP. Nha Trang trao giấy khen cho các cá nhân

Lãnh đạo TP. Nha Trang trao giấy khen cho các cá nhân


15 năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã tạo cơ hội cho hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước để phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước thoát nghèo, vươn lên cải thiện cuộc sống. Khi mới thành lập, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp nhận và triển khai 3 chương trình tín dụng với tổng dư nợ hơn 40,2 tỷ đồng; đến nay, trên địa bàn thành phố đã triển khai 9 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ hơn 308 tỷ đồng, tăng gấp 7,5 lần. Nguồn vốn được ưu tiên tập trung vào các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, các xã xây dựng nông thôn mới. Phần lớn các khoản vay được người dân sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; tỷ lệ nợ quá hạn 1,07%. Từ nay đến năm 2020, TP. Nha Trang phấn đấu đạt tăng trưởng tín dụng hàng năm khoảng 10%; tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%.


Nhân dịp này, UBND TP. Nha Trang tặng giấy khen cho 30 tập thể và 15 cá nhân; Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố khen thưởng 15 tập thể và 30 cá nhân.


NAM DU

 

.

các thông tin tiện ích