Nam A Bank: Tổ chức đại hội cổ đông 2017

Thứ Sáu, 28/04/2017, 23:49 [GMT+7]

Nam A Bank: Tổ chức đại hội cổ đông 2017

Ngày 28-4, tại Nha Trang, Nam A Bank đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 25. Đại hội đã thông qua kế hoạch phát triển năm 2017 với các mục tiêu như: tổng tài sản tăng 17%, huy động vốn tăng 20%, cho vay tăng 33% so với thời điểm cuối năm 2016. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, đại hội còn đặt ra mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng trong năm 2017 và mở rộng mạng lưới tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
 
Tính đến 31-12-2016, tổng tài sản của Nam A Bank tăng hơn 20% so với đầu năm; huy động vốn thị trường tăng 40%; dư nợ tín dụng tăng hơn 15%; số lượng thẻ tín dụng phát hành tăng gần 70%; tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Cũng trong năm 2016, Nam A Bank đã mở thêm 9 điểm giao dịch mới và hoàn thành 100% kế hoạch đồng bộ hình ảnh trụ sở kinh doanh theo phương châm “Ngân hàng đẹp - Dịch vụ tốt”.
 
T.H
 
.

các thông tin tiện ích