Hạ mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường

Thứ Hai, 17/04/2017, 23:06 [GMT+7]

Nhằm khuyến khích các chủ đầu tư vay vốn thực hiện các dự án về bảo vệ môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã hạ mức lãi suất cho vay ưu đãi từ 3,6%/năm xuống còn 2,6%/năm đối với các dự án thuộc các lĩnh vực xử lý nước thải tập trung khu/cụm công nghiệp; xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500m3 nước thải trở lên trong/ngày đêm đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên; xử lý chất thải các nhà máy, bệnh viện và làng nghề; và các dự án vay vốn đầu tư bảo vệ môi trường có biện pháp đảm bảo tiền vay bằng bảo lãnh của ngân hàng.


Cùng với việc hạ mức lãi suất đầu tư, sau 15 năm hoạt động, các quy trình, trình tự, thủ tục vay vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã ngày càng được hoàn thiện, khắc phục được các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình áp dụng trên thực tế.


Đ.V
 

.

các thông tin tiện ích