Gia hạn thời gian thực hiện quy định về cho vay vốn ngoại tệ

Thứ Hai, 21/11/2016, 22:09 [GMT+7]

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 31/2016 sửa đổi Thông tư 24/2015 về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với người cư trú. Thông tư 31 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017.


Theo đó, kéo dài thời hạn áp dụng đến hết ngày 31-12-2017 đối với quy định về việc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét cho vay vốn bằng ngoại tệ với loại nhu cầu vốn sau:


Cho vay ngắn hạn để sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu qua biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ thu từ xuất khẩu để trả nợ vay.


Khi được giải ngân, khách hàng phải bán số ngoại tệ đó cho bên cho vay theo hình thức giao dịch spot, trừ khi khách hàng vay vốn để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.


Ngoài ra, Thông tư ban hành biểu mẫu mới thay thế biểu số 02 ban hành kèm theo Thông tư  24/2015.


T. A
 

.

các thông tin tiện ích