Toàn tỉnh gieo trồng hơn 19.000ha lúa hè thu

Thứ Ba, 05/09/2017, 10:13 [GMT+7]

Đến nay, toàn tỉnh đã gieo trồng được 19.133,5ha lúa hè thu, tăng 41,24% so với vụ trước. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm từ đầu vụ đông xuân 2016 - 2017 đến nay được 72.700ha, bằng 91,1% kế hoạch năm, trong đó cây lương thực xấp xỉ 44.000ha; cây chất bột có củ 5.233ha; cây thực phẩm 4.247ha... So với cùng kỳ năm trước, tổng diện tích gieo trồng tăng 6,34%. Trong đó, cây lương thực tăng 13,75%; cây thực phẩm giảm 2,24%; cây chất bột có củ giảm 9,71% (do giảm diện tích trồng mì 10,4%) và cây công nghiệp hàng năm giảm 1,59% (do giảm diện tích mía 1,75%).


V.L


 

.

các thông tin tiện ích