Ngăn chặn bạo lực học đường

Thứ Tư, 30/11/2016, 02:30 [GMT+7]

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.


Theo đó, các đơn vị cần chỉ đạo, đôn đốc thực hiện văn bản của các cấp về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020. Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh, phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi bạo lực. Mặt khác, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền quản lý, giáo dục học sinh; kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các hàng quán, tụ điểm vui chơi giải trí, dịch vụ Internet, trò chơi trực tuyến có biểu hiện mất an ninh trật tự khu vực cổng trường. Ngoài ra, các đơn vị cần tăng cường nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học sinh, giáo dục kỹ năng sống; phối hợp với công an địa phương ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trường học…


K.D


 

.

các thông tin tiện ích