Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa:

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 cho đảng viên

Thứ Năm, 07/09/2017, 17:46 [GMT+7]

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 cho đảng viên

Ngày 7-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức 2 hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho 2.000 đảng viên của 79 tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối.
 
Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Ninh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tập trung quán triệt những nội dung cơ bản của 3 nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, 5 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối có số lượng đảng viên lớn đã mời báo cáo viên Tỉnh ủy và tổ chức học tập, quán triệt riêng.
 
Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối. 
 
N.D
 
 
 
.

các thông tin tiện ích