Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh (14-7-1945 - 14-7-2017)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Thứ Sáu, 14/07/2017, 02:38 [GMT+7]

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Đại tá Ngô Quang Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa.
 
- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh trong thời gian qua?
 
- Thời gian qua, Đảng ủy - BCHQS tỉnh đã tích cực chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; diễn tập phòng, chống cháy rừng… sát với điều kiện thực tế và đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị. LLVT tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng và các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
 
Ngoài ra, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn hoàn thành chỉ tiêu trên giao, đảm bảo đúng quy định, chất lượng tốt. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng có nhiều chuyển biến, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được chú trọng. Hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,42% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 22,35% (riêng trong dân quân đạt 18,22%). Toàn tỉnh có 137 chi bộ quân sự/137 Đảng bộ xã, phường, thị trấn; trong đó có 85 chi bộ quân sự có cấp ủy, đạt 62,04%. Tổ chức phúc tra, sắp xếp biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên, đến nay đạt 95,17%. 
 
Cùng với đó, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, chú trọng bằng nhiều hoạt động thiết thực. 6 tháng đầu năm 2017, BCHQS tỉnh đã xây tặng 3 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” được hơn 500 triệu đồng; phối hợp với 28 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn quyên góp 110 triệu đồng tham gia xây dựng nông thôn mới, chương trình “Thắp sáng đường quê” ở huyện Cam Lâm; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân huyện Sê San, tỉnh Stung Treng, Campuchia trị giá 236 triệu đồng… Hàng năm, nhân dịp lễ, Tết, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức các hoạt động thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách ở địa phương nơi đứng chân và tặng quà gia đình cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tổ chức cho hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, đội viên dân quân tự vệ tham gia với hàng chục ngàn ngày công giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 
 
 
Đại tá Ngô Quang Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa.

Đại tá Ngô Quang Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa.

 

- Vấn đề then chốt mà Đảng ủy - BCHQS tỉnh đặc biệt chú trọng để xây dựng LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao là gì, thưa ông?
 
- Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo bước chuyển biến quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau là “cái gốc” để xây dựng LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với nhận thức đó, thời gian qua, cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy - BCHQS tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa và đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, bảo đảm đúng nguyên tắc, đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý. Trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, có bàn bạc thảo luận, công khai, quyết định bằng trí tuệ tập thể, phân công cá nhân phụ trách theo lĩnh vực công tác; kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy. Giải quyết tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Thường xuyên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy viên trong quản lý, chỉ huy và theo dõi, kiểm tra đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; phong cách lãnh đạo được đổi mới theo hướng lãnh đạo toàn diện, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu và hướng về cơ sở.
 
 
- Trong thời gian tới, Đảng ủy - BCHQS tỉnh sẽ tập trung những nội dung gì, thưa ông?
 
- Trong thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với mọi hoạt động của LLVT; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra. Không ngừng phát huy vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc; phòng, chống hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
- Xin cảm ơn ông!
 
THẾ ANH (Thực hiện)
.

các thông tin tiện ích