Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm

Thứ Năm, 13/07/2017, 16:28 [GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm

Ngày 13-7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
 
6 tháng đầu năm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ cụ thể theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng do cấp ủy giao, tham mưu và phối hợp tham mưu, thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra; các công việc được triển khai cơ bản bảo đảm chất lượng và đáp ứng kịp tiến độ. 
 

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh: Tiếp tục rà soát và đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện tốt các nghị quyết trong lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; trong đó, trọng tâm là đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện tốt các quy trình về đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế… Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đảng theo Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, giai đoạn 2016-2020 và Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố và các trường học giai đoạn 2017-2020. Rà soát công tác quy hoạch cán bộ, trên cơ sở quy hoạch đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ.
 
N.D 
 
.

các thông tin tiện ích