Khánh Vĩnh: Nỗ lực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chủ Nhật, 14/05/2017, 23:45 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Nỗ lực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Do Khánh Vĩnh là huyện miền núi nên công tác xây dựng Đảng gặp nhiều khó khăn. Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tìm nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên người dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Khánh Vĩnh, đến đầu năm 2017, toàn huyện có 36 chi đảng bộ trực thuộc (trong đó có 14 đảng bộ xã, thị trấn) với 1.335 đảng viên. So với những năm trước đây, công tác xây dựng Đảng ở Khánh Vĩnh hiện nay đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay, huyện Khánh Vĩnh không có vùng trắng đảng viên; 100% trường học, trạm xá, cơ quan, thôn, tổ dân phố… có chi bộ hoặc đảng viên; chất lượng đảng viên có nhiều chuyển biến; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được nâng lên; tính đoàn kết đồng thuận trong Đảng được tăng cường. Những năm gần đây, Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh luôn đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh; tỷ lệ chi đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, chi đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng lên trong hệ thống đảng trực thuộc cấp huyện; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng tăng…

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đời sống người dân còn nghèo, trình độ dân trí thấp nên công tác xây dựng Đảng còn gặp nhiều khó khăn. Ông Văn Ngọc Hường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Khánh Vĩnh cho biết, hiện nay, việc phát triển đảng viên ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn vì thiếu nguồn; một số chi bộ thôn sinh hoạt còn mang tính hình thức, sinh hoạt không đều, số đảng viên tham gia sinh hoạt không bảo đảm, nội dung sơ sài… Bên cạnh đó, nhiều đảng viên còn thụ động, tinh thần tự phê bình và phê bình không cao, tình trạng nể nang, né tránh còn phổ biến; kiến thức, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, năng lực tổ chức của đội ngũ chi ủy viên và bí thư chi bộ ở một số thôn bản còn hạn chế, thường bị động, lúng túng trong xử lý tình huống hoặc giải quyết những vấn đề nảy sinh mới trong thực tế...
 
 
Công chúng xem triển lãm ảnh Khánh Vĩnh ngày mới trong ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa 2017
Công chúng xem triển lãm ảnh Khánh Vĩnh ngày mới trong ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa 2017
 
 
Trước thực trạng này, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã đề ra nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng. Huyện ủy đã yêu cầu các cấp ủy đảng phải luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ. Ví dụ, ở thôn, tổ dân phố thì phải đánh giá tình hình trong thôn, nếu ở chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp thì đánh giá nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm... Trước khi sinh hoạt, trong cấp ủy cần có sự phân công, chuẩn bị nội dung và phải được thống nhất trước về các nội dung quan trọng (hội ý cấp ủy); trong sinh hoạt, đảng viên có trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết, phát huy cao trí tuệ của tập thể; có sổ ghi nghị quyết, biên bản sinh hoạt chi bộ. Chi ủy phải bám sát tình hình hoạt động thực tế của chi bộ để xây dựng nội dung sinh hoạt, trong đó cần tập trung phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên; tổng hợp đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của chi bộ tháng trước theo nghị quyết chi bộ đã đề ra và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho tháng tiếp theo. Đối với các buổi sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy chi bộ cần nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ, tạo sự phong phú, lôi cuốn, tránh đơn điệu trong sinh hoạt.
 
Huyện ủy Khánh Vĩnh đã yêu cầu các cấp ủy đảng nâng cao chất lượng các buổi họp giao ban hàng tháng, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời biểu dương, khen thưởng những chi bộ có đông đảng viên thực hiện tốt chế độ sinh hoạt; nhắc nhở, uốn nắn, có biện pháp xử lý những hiện tượng vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng. Các xã vùng miền núi, thôn bản xa, đảng viên sống phân tán theo cụm dân cư, chi ủy cần thông báo trước ngày sinh hoạt chi bộ để đảng viên chủ động bố trí công việc tham gia đầy đủ. “Chúng tôi yêu cầu, khi sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Bên cạnh đó, đảng viên làm công tác lãnh đạo quản lý, cấp ủy viên phải gương mẫu thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình”, ông Hường nói.  
 
XUÂN THÀNH
.

các thông tin tiện ích