Kinh doanh khai thác cảng biển phải đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường

Thứ Hai, 17/04/2017, 23:04 [GMT+7]

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị định số 37 quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7.


Tại Điều 9 của nghị định quy định rõ về điều kiện về bảo vệ môi trường trong kinh doanh khai thác cảng biển. Theo đó, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ các phương tiện tiếp nhận, thu hồi các chất thải từ tàu thuyền khi hoạt động tại cảng biển để xử lý theo quy định của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường do tàu gây ra mà Việt Nam là thành viên (Công ước MARPOL); có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường đối với cảng biển đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 18 ngày 14-2-2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Đồng thời, phải đảm bảo có đầy đủ nhân lực, hệ thống, công trình, thiết bị quản lý và xử lý chất thải phát sinh tại khu vực cảng biển theo quy định tại Điều 68 Luật Bảo vệ môi trường.

Đ.V 

.

các thông tin tiện ích