Trường Đại học Nha Trang:

Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh

Thứ Năm, 01/12/2016, 22:49 [GMT+7]

Trường Đại học Nha Trang vừa tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên không chuyên ngữ.


18 báo cáo tham luận đã tập trung vào các vấn đề: đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên không chuyên; cơ sở lý luận và áp dụng thực tiễn dạy, học tiếng Anh chuyên ngành; nhu cầu tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên khoa kỹ thuật giao thông và đề xuất phương pháp giảng dạy hiệu quả… Hội thảo cũng đã trao đổi, thảo luận về một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh như: rà soát lại và quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên; xây dựng mô hình cộng đồng học tập ngoại ngữ; tăng cường hoạt động ngoại khóa; tổ chức sinh hoạt thường xuyên các câu lạc bộ tiếng Anh; lồng ghép tiếng Anh chuyên ngành vào bài giảng; khuyến khích sinh viên đọc sách, báo chuyên ngành bằng tiếng Anh để thực hiện khóa luận, đồ án tốt nghiệp...


V.A

 

.

các thông tin tiện ích