Video: Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa26/04/2017