Video: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối thoại với dân về vấn đề ô nhiễm môi trường28/04/2017