Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng

Thứ Hai, 21/08/2017, 23:14 [GMT+7]

Thông báo tuyển dụng


Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:


1.    Chỉ tiêu tuyển dụng: 05, trong đó


-    Lĩnh vực Công nghệ thông tin: 03


-    Lĩnh vực Báo chí: 01


-    Lĩnh vực kế toán: 01


2.    Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển


3.    Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ


-    Thời gian bán và nhận hồ sơ từ ngày 22/8/2017 đến 16 giờ ngày 20/9/2017


-    Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, Nhà A1, Khu liên cơ số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


-    Mọi chi tiết liên hệ Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, điện thoại: 0258.3562444 hoặc truy cập địa chỉ: stttt.khanhhoa.gov.vn

 

.

các thông tin tiện ích