Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã

Thứ Hai, 15/05/2017, 23:47 [GMT+7]

UBND XÃ NINH HÒA THÔNG BÁO


Tuyển dụng Công chức cấp xã đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường và Trưởng Công an xã năm 2017.


1.    Nhu cầu tuyển dụng:


-    Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã phường: 04 chỉ tiêu


-    Công chức Trưởng Công an xã: 07 chỉ tiêu


2.    Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển


-    Thời gian tổ chức bán và tiếp nhận hồ sơ:


Từ ngày 15/5/2017 đến hết ngày 14/6/2017.


-    Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:


Tại Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa (Trụ sở UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), trong giờ hành chính của các ngày làm việc.


Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng thông tin điện tử thị xã Ninh Hòa. 

.

các thông tin tiện ích