Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử

Thứ Năm, 18/02/2016, 22:39 [GMT+7]

Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Chỉ thị về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Để cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền ứng cử, bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp, các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND đến các tầng lớp nhân dân. Cục Thống kê tỉnh cung cấp số liệu dân số theo đơn vị hành chính đến hết ngày 31-12-2015 để làm căn cứ tính số lượng đại biểu HĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính. Các cơ quan chức năng có kế hoạch đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc, điện liên tục và thông suốt trong suốt quá trình thực hiện công tác bầu cử. Song song đó, có kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia bầu cử…


Từ đầu tháng 3 đến khi kết thúc cuộc bầu cử, mỗi tuần 1 lần vào sáng thứ Năm, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo UBND tỉnh tiến độ, công tác thực hiện bầu cử trên địa bàn; từ ngày 16 đến 22-5, mỗi ngày báo cáo 1 lần.


Ngọc Khánh

.

các thông tin tiện ích