Phí cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp từ 2 – 5 triệu đồng

Chủ Nhật, 06/11/2016, 23:34 [GMT+7]

Phí cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp từ 2 – 5 triệu đồng

Tổ chức khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải nộp phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại Thông tư 148/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 148/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.


Thông tư quy định cụ thể mức thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp như sau:

STT Nội dung công việc thu phí Mức thu
(đồng)
1 Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên biển và thềm lục địa 5.000.000
2 Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công, phá dỡ công trình 4.000.000
2 Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền 3.500.000
4 Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ nghiên cứu, kiểm định, thử nghiệm 2.000.000


Thông tư cũng nêu rõ, trường hợp cấp lại, điều chỉnh giấy phép nhưng không có thay đổi về địa điểm, quy mô, điều kiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu tương ứng theo quy định trên.


Tổ chức thu phí được để lại 90% trong tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thẩm định và thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Số còn lại 10% phải nộp vào ngân sách nhà nước.


Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017.


Theo chinhphu.vn
 

.

các thông tin tiện ích