Đề xuất hỗ trợ tiền ăn cho F0 đang điều trị và F1 đang cách ly

Chủ Nhật, 27/02/2022, 22:26 [GMT+7]

Đề xuất hỗ trợ tiền ăn cho F0 đang điều trị và F1 đang cách ly

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi Thường trực HĐND tỉnh xem xét chủ trương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 tại cơ sở y tế và người thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung do cơ quan nhà nước quản lý từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2022.


Theo đó, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có quy định về mức hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và người thực hiện cách ly y tế (F1) từ ngày 27-4-2021 đến ngày 31-12-2021.


Như vậy, năm 2022, quy định nêu trên hết hiệu lực. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, để tiếp tục đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, đồng ý chủ trương thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng nói trên, cụ thể như sau: Hỗ trợ cho F0 và Fl (đang cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) mức tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2022. Trong đó, thời gian hỗ trợ F0 là theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa là 45 ngày, còn F1 là 21 ngày.


Nguyên tắc hỗ trợ phải bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh. Trường hợp Trung ương ban hành quy định về chính sách hỗ trợ tiền ăn  cho F0 và Fl trong giai đoạn từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2022 thì thực hiện hỗ trợ theo chính sách của Trung ương.


T.K

 

.

các thông tin tiện ích