Tùy cấp độ dịch ở từng địa phương, quy định về đi lại có khác nhau

Thứ Hai, 29/11/2021, 23:28 [GMT+7]

Tùy cấp độ dịch ở từng địa phương, quy định về đi lại có khác nhau

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai giai đoạn 3 thích ứng an toàn với phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, quy định về việc đi lại của người dân đến Khánh Hòa có sự thay đổi. Bác sĩ Tôn Thất Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cho biết:

 

Bác sĩ Tôn Thất Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Bác sĩ Tôn Thất Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật


- Ngày 22-10-2021, UBND tỉnh có công văn số 10556 hướng dẫn quy định tạm thời việc đi lại của người dân đến tỉnh Khánh Hòa. So với hướng dẫn cũ, hướng dẫn mới được áp dụng cho từng khu vực có cấp độ dịch khác nhau.


Cụ thể, đối với người ngoài tỉnh ở khu vực dịch cấp độ 4, vùng cách ly y tế (phong tỏa) quy định: Phải có xét nghiệm kháng nguyên hoặc RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Đối với người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định, thời gian 14 ngày, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo. Đối với người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 khi vào Khánh Hòa phải thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú (nếu đủ điều kiện); trường hợp không đủ điều kiện thì cách ly tập trung, thời gian 7 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày.


Khu vực có dịch Covid-19 cấp độ 3: Phải có xét nghiệm kháng nguyên hoặc RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (trừ trường hợp người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng); thực hiện nghiêm “5K”, khai báo y tế với trạm y tế cấp xã; tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về địa phương; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.


Khu vực dịch cấp độ 1 và 2: Khai báo y tế, thực hiện nghiêm “5K” và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của địa phương.


Đối với những người đến từ khu vực dịch cấp độ 3, 4 vào Khánh Hòa và lưu trú dưới 48 giờ (2 ngày): Yêu cầu phải tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định trong suốt thời gian lưu trú tại Khánh Hòa.


Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội thực hiện theo Công văn số 6386 của Bộ Y tế (ban hành ngày 6-8-2021).


- Thưa ông, đối với người dân trong tỉnh đi ra khỏi địa bàn tỉnh, khi trở về thì phải thực hiện các quy định gì?


- Trường hợp người dân Khánh Hòa đi ra khỏi địa bàn tỉnh đến các địa phương có cấp độ dịch như thế nào thì khi trở về thực hiện như quy định của người đến từ ngoại tỉnh.


Hướng dẫn cũng quy định, người dân Khánh Hòa di chuyển ra ngoài địa bàn tỉnh không phải xin giấy xác nhận để di chuyển. Trường hợp nơi đến có yêu cầu xác nhận thì UBND cấp huyện xác nhận cho các đơn vị, cá nhân.


- Đối với việc đi lại của người dân giữa các vùng trong tỉnh có quy định gì không, thưa ông?


- Người ở khu vực cấp độ 4 khi di chuyển đến các vùng khác phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; phải tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ.


Người trong khu vực cách ly y tế, vùng phong tỏa không đi đến các khu vực khác; người khu vực khác không ra, vào khu vực cách ly y tế, vùng phong tỏa, trừ những người đang thi hành nhiệm vụ phòng, chống dịch, đi cấp cứu, cung cấp nhu yếu phẩm, tang lễ, các hoạt động công vụ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.


- Xin cảm ơn ông!


THẢO LY (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích