Phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá

Thứ Năm, 10/06/2021, 22:58 [GMT+7]

Phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) trên địa bàn tỉnh triển khai các giải pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động.


Theo đó, các cơ sở SXKD thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Quyết định số 2194 ngày 27-5-2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; khẩn trương thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá; tổ chức tập huấn cho thành viên ban chỉ đạo và người lao động về các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở SXKD; tổ chức việc đánh giá nguy cơ tại cơ sở SXKD. Căn cứ kết quả đánh giá, các đơn vị thực hiện các biện pháp khắc phục (nếu có) và cập nhật lên bản đồ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại website: https://antoancovid.vn; đưa các nội dung phòng, chống dịch vào nội quy của cơ sở SXKD. Đồng thời căn cứ tình hình thực tế về quy mô hoạt động SXKD, số lượng lao động làm việc tại cơ sở SXKD, xem xét thành lập “Tổ an toàn Covid-19” để hỗ trợ ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở SXKD…

V.G

 

.

các thông tin tiện ích