Triển khai thiết thực nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá

Chủ Nhật, 18/10/2020, 20:27 [GMT+7]

Triển khai thiết thực nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá

Ngay sau khi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) có hiệu lực thi hành, Thủ tướng chính phủ, các bộ, cơ quan Trung ương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về việc triển khai luật này.


Cụ thể của việc điều hành là thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác PCTHTL; quy chế hành động của ban chỉ đạo, phân công, phân nhiệm cho các cơ quan, đơn vị đầu mối, đơn vị phối hợp triển khai tổ chức hoạt động PCTHTL. Bộ Y tế hàng năm đều có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường thực thi Luật PCTHTL và hưởng ứng ngày Thế giới PCTHTL 31-5, tuần lễ quốc gia không thuốc lá; hướng dẫn tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo công tác PCTHTL trên địa bàn, thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc ở tất cả các địa điểm cấm hút thuốc lá theo Luật PCTHTL.

 

Tại các tỉnh, UBND đều ban hành các văn bản chỉ đạo, quán triệt đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố thực hiện Luật PCTHTL. Chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp thanh tra, kiểm tra và kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm đối với hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, tiêu hủy thuốc lá lậu bị tịch thu. Nhiều tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật PCTHTL tại cơ quan, đơn vị, tổ chức, các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh hàng năm, qua đó việc thực hiện Luật PCTHTL được quán triệt cơ bản đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC), người lao động và người dân địa phương.

 

Quang cảnh buổi sơ kết 5 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ở tỉnh.

Quang cảnh buổi sơ kết 5 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ở tỉnh.

 

Đối với các sở, ban, ngành, đơn vị đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác PCTHTL theo chỉ đạo của tỉnh; thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc; ban hành các kế hoạch triển khai hành động cho từng năm; đưa nội dung PCTHTL vào nội quy, quy chế của đơn vị; chỉ đạo công đoàn các đơn vị ký cam kết thực hiện không hút thuốc lá ở nơi làm việc. Một số đơn vị đã đưa nội dung không hút thuốc lá tại đơn vị vào đánh giá thi đua của CB-CC-VC của đơn vị. Riêng với ngành Y tế, hàng năm Sở Y tế đều có văn bản chỉ đạo tất cả các đơn vị trực thuộc tăng cường thực thi Luật PCTHTL; hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31-5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá. Qua theo dõi, các huyện, thành phố đã tổ chức thực hiện công tác PCTHTL, đưa nội dung PCTHTL vào hương ước của thôn, xã, địa bàn dân cư.


Bộ Y tế đánh giá sự phối hợp trong quản lý nhà nước trong việc triển khai Luật PCTHTL giữa các bộ, cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn ở địa phương là hết sức tích cực; triển khai tốt các hoạt động truyền thông, xây dựng môi trường không khói thuốc; thanh tra, kiểm tra; sử dụng tốt nguồn kinh phí từ Quỹ PCTHTL. Có nhiều hội nghị, tọa đàm tuyên truyền, giáo dục Luật PCTHTL được tổ chức; công tác giáo dục pháp luật PCTHTL triển khai tới từng cấp học; công tác kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính, công tác theo dõi, đôn đốc và xử lý kịp thời những vụ việc liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực…


Theo Bộ Y tế, các đơn vị tích cực tham gia các hoạt động PCTHTL là Tổng Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung ương Đoàn và các tổ chức thanh niên ở địa phương. Tại các tỉnh, thành phố, các cấp công đoàn đã tổ chức quán triệt cho CB-CC-VC, người lao động ý thức chấp hành tốt Luật PCTHTL; tuyên truyền vận động CB-CC-VC, người lao động không mời, biếu nhau thuốc lá; đối với người hút thuốc lá động viên, khuyến khích họ để họ có kế hoạch hạn chế và tiến tới không sử dụng thuốc lá; phát động phong trào cai nghiện thuốc lá và môi trường làm việc không khói thuốc lá gắn với phong trào xanh, sạch, đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động…


Tại các đơn vị, xí nghiệp, công ty đều có treo các biển báo “Cấm hút thuốc” tại nơi làm việc, phòng ăn, hành lang, cầu thang, các khu vực công cộng khác. Có nhiều đơn vị tổ chức cho CB-CC-VC ký cam kết thực thi Luật PCTHTL, không sử dụng thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng; xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, không có các vật dụng liên quan đến việc hút thuốc như gạt tàn, bật lửa trong phòng họp, phòng làm việc, trong cơ quan không có hiện tượng hút thuốc, không có đầu mẩu thuốc lá tại các khu vực cấm hút thuốc.


Đặng Hồng Hoa
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa)


 

.

các thông tin tiện ích