Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá

Ngành Y tế tỉnh: Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá

Thứ Hai, 30/12/2019, 23:09 [GMT+7]

Ngành Y tế tỉnh: Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá

Sở Y tế vừa xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra.


Theo kế hoạch đến năm 2030, nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thực hiện được nâng cao. Đồng thời, việc thực hiện các quy định về môi trường không khói thuốc; phát triển các mô hình cai nghiện thuốc lá; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh. Tất cả các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương ở tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch hoạt động PCTHTL; đồng thời tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật cho người dân… Đến năm 2030, hơn 95% trường học (từ cấp mầm non đến THPT) và 6 trường cao đẳng, đại học ở tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; ít nhất có 60 nhà hàng, khách sạn 3 sao trở lên có khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá; 50 nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà; hơn 600 cán bộ nòng cốt tham gia hoạt động PCTHTL được tập huấn các nội dung liên quan…

 

Mít tinh truyền thông về tác hại thuốc lá ở TP. Nha Trang.

Mít tinh truyền thông về tác hại thuốc lá ở TP. Nha Trang.


Bác sĩ Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế cho biết, để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu trên, các giải pháp mà kế hoạch đề ra tập trung vào nhiều hoạt động và mang tính toàn diện. Cụ thể, tiếp tục thành lập ban chỉ đạo PCTHTL các cấp, ngành, địa phương; niêm yết công khai quy định cấm hút thuốc tại nơi công cộng, cơ quan, đơn vị; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các cơ quan và đơn vị liên quan trong việc xây dựng và thực thi Luật PCTHTL, các biện pháp chế tài xử lý theo quy định.


Cùng với đó là truyền thông theo hướng đa phương tiện nhằm phổ biến đến từng người dân các quy định, tác hại của khói thuốc lá… Qua đó, nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ của người dân với hành vi hút thuốc lá nơi công cộng, nơi có quy định cấm; tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, ứng dụng truyền thông trên Internet, mạng xã hội, sân khấu tương tác… Đồng thời, nâng cao năng lực truyền thông trực tiếp cho đội ngũ y tế tuyến tỉnh, huyện, xã, thôn bản, cộng tác viên tại cộng đồng; huy động sự ủng hộ, tham gia của cộng đồng, trong đó lấy lực lượng đoàn thanh niên, công đoàn, hội phụ nữ làm nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động, hỗ trợ triển khai, giám sát việc thực thi các quy định. Tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chính sách không hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc đối với những đơn vị được chọn thí điểm về hiệu quả của công tác tuyên truyền, sự chuyển biến trong thực thi; tiến hành khen thưởng, động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện các quy định và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Song song đó, tăng cường hỗ trợ xây dựng mô hình cơ quan, đơn vị không khói thuốc, bệnh viện không khói thuốc; triển khai mô hình cai nghiện thuốc lá tại các bệnh viện; tổ chức các nghiên cứu khoa học đánh giá can thiệp PCTHTL từng giai đoạn để có bộ chỉ số bằng chứng khoa học giúp điều chỉnh xây dựng kế hoạch phù hợp. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, sẽ huy động sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế…


Với những giải pháp, kế hoạch đã đề ra và nếu được thực thi tốt sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời giảm tỷ lệ mắc, chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá nói riêng trong những năm tới.


C.Đan

 

.

các thông tin tiện ích