Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Thứ Tư, 25/12/2019, 23:07 [GMT+7]

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2013. Sau khi luật được ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật thông qua Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh.


Thời gian qua, Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện việc tuyên truyền các văn bản quy định chi tiết Luật PCTHTL, Nghị định số 176 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nhiều sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có cách làm lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến luật trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung.

 

Mít tinh hưởng ứng phòng, chống tác hại thuốc lá ở TP. Cam Ranh.

Mít tinh hưởng ứng phòng, chống tác hại thuốc lá ở TP. Cam Ranh.


Theo đánh giá của ông Trần Ngọc Thành - thành viên Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh, hoạt động tuyên truyền, phổ biến luật của tỉnh đã đảm bảo kịp thời, sâu rộng đến nhiều đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh. Các hình thức đã được tổ chức như: hội thảo, hội nghị phổ biến, lắp đặt các cụm pano, áp phích, phân phát tờ rơi, tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa; tổ chức các lớp tập huấn, hoạt động truyền thông trực tiếp của các ban, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn, chú trọng đến cả vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu số.


Qua các lớp tập huấn đã trang bị cho công chức, viên chức, người lao động những kiến thức cơ bản về Luật PCTHTL, trong đó có các quy định chung, các biện pháp giảm cầu, giảm cung, kiến thức về thuốc lá và tác hại của thuốc lá; ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế gia đình, xã hội. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi của công chức, viên chức, người lao động về việc hút thuốc cũng như nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy tại nơi công cộng và nơi làm việc.


Các hoạt động truyền thông, tập huấn phổ biến Luật PCTHTL đã được triển khai trong lực lượng công an, quân đội đã giúp cán bộ, chiến sĩ ngành Công an nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động PCTHTL. Qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường hoạt động kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn, đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật.


Ông Trần Ngọc Thành đánh giá, việc tuyên truyền PCTHTL đã tác động đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức không hút thuốc lá tại những nơi không được hút thuốc, chấp hành tốt các quy định về sản xuất, kinh doanh thuốc lá, vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Những năm qua, công tác PCTHTL của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hiệu quả, góp phần tích cực nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về các quy định của Luật PCTHTL. Theo kết quả phỏng vấn của Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, có hơn 90% lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh đến huyện, xã hiểu biết về quy định của Luật PCTHTL; các quy định về nơi làm việc không khói thuốc; 65% người dân được tiếp cận các thông tin và nắm bắt được Luật PCTHTL.


Bảo Trâm
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

 

.

các thông tin tiện ích