11:08, 03/08/2022

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Nha Trang: Bất cập trong thẩm quyền giải quyết

Do bất cập trong thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở đồng thời tách thửa nên hiện nay, rất nhiều hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở tại TP. Nha Trang bị ách tắc tại Bộ phận một cửa UBND thành phố.

Do bất cập trong thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở đồng thời tách thửa nên hiện nay, rất nhiều hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở tại TP. Nha Trang bị ách tắc tại Bộ phận một cửa UBND thành phố.


Ông Nguyễn Bá T. (xã Vĩnh Thái, Nha Trang) cho biết, gia đình ông có thửa đất lúa rộng 1.000m2, phù hợp quy hoạch đất ở. Đầu năm nay, ông làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng 400m2 đất lúa lên đất ở nông thôn. Tuy nhiên, đã hơn 3 tháng, hồ sơ vẫn chưa được giải quyết. Nguyên nhân sau khi chuyển mục đích sử dụng thì sẽ tách làm 2 sổ: một sổ 400m2 đất ở và một sổ 600m2 đất trồng lúa; UBND TP. Nha Trang chỉ đồng ý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 400m2 đất ở, còn 600m2 đất trồng lúa thì UBND thành phố cho rằng thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT).


Trong văn bản gửi Sở TN-MT, UBND TP. Nha Trang cho biết, căn cứ theo Khoản 19 Điều 6 Thông tư số 33 ngày 29-9-2017 của Bộ TN-MT, trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất và trường hợp chuyển mục đích một phần đất ở có vườn, ao mà người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa thì thực hiện tách thửa và cấp giấy chứng nhận mới cho từng thửa đất mới sau chia tách. Theo Khoản 15 Điều 6 Thông tư số 33, cơ quan TN-MT có trách nhiệm thực hiện thủ tục này và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để viết giấy chứng nhận, trình UBND cùng cấp quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận.


Căn cứ quy định trên, sau khi UBND TP. Nha Trang cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở nông thôn (trường hợp chuyển mục đích một phần thửa đất, có nhu cầu tách thửa) thì Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai viết giấy chứng nhận và trình UBND TP. Nha Trang cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất đã được UBND thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. Đối với phần diện tích đất nông nghiệp còn lại (sau khi đã tách phần diện tích đất ở) thuộc các trường hợp biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do có thay đổi về diện tích, số hiệu thửa đất thì thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thuộc về Sở TN-MT.


Vì vậy, UBND TP. Nha Trang cho rằng, quy trình số B2.4 ban hành kèm theo Quyết định số 3235 ngày 23-5-2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, quy định việc cấp giấy chứng nhận là lãnh đạo UBND cấp huyện là chưa phù hợp. Tháng 4-2022, UBND TP. Nha Trang đã có văn bản xin ý kiến chuyên môn của Sở TN-MT về vấn đề này, nhưng chưa được trả lời. Ngày 27-7, UBND thành phố tiếp tục có văn bản xin ý kiến của Sở TN-MT.


Được biết, sau khi nhận được văn bản của UBND TP. Nha Trang, Chi cục Quản lý đất đai (Sở TN-MT) đã có văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Chi cục Quản lý đất đai cho rằng, việc chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì phải thực hiện thủ tục tách thửa và cấp giấy chứng nhận mới cho từng thửa đất sau khi tách. Về thủ tục tách thửa đất quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 23/2014 của Bộ TN-MT thì trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Về thủ tục chuyển mục đích một phần quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 23/2014 của Bộ TN-MT thì trách nhiệm cho phép chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Vì vậy, đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nghiên cứu các quy định nêu trên để tham mưu lãnh đạo Sở TN-MT trả lời UBND TP. Nha Trang theo đúng quy định pháp luật.


Người dân vẫn đang ngóng chờ một văn bản chính thức từ Sở TN-MT để có thể thực hiện quyền lợi hợp pháp của công dân.


NHẬT THANH